ביום הזיכרון, חודש אחרי מותו של גיל, כתב אחיו, זיו את המכתב לגיל:
                גיל עם  זיו                                   גיל עם זיו