לתמונת הפתיחה
:משפחת בדיחי
אמא

אבא

שי

טל

נעמה

אור

זיו
:הסבתות
ברט

רותי

סבתות רבא
:משפחת בארי
אורנה

הילה

שחר

שחר-שיר
:משפחת קרמר
רוני

איתי ומעין