ליום הזכרון

יואל שרון

רמי פינצ'ובר

קדיש

:לזכרך

המכינה הקדם צבאית

מפעל הנצחה -גילגולון

Gilgulon In Gil's memory