שיר שכתב אור, אח של גיל, כחודש לאחר מותו.

26.4.02
זה לא באמת קרה

זה לא באמת קרה,
זה לא באמת היה,
דברים שאי אפשר לתקן.
זה קרה מוקדם מדי,
ולא מאוחר מדי.

פזמון:
עכשיו, עכשיו,
בעוד זה לא מאוחר.
עכשיו, עכשיו,
זה יכול לקרות מחר.

נושרים עלים צבעוניים
מן העצים.
פרחים שונים
בצבעים יפים
צומחים לנו בגן.
סופם מגיע
כמו לבשר ודם.

          אור

גיל עם אור גיל עם אור בסיום  בהד 1 אור צייר את גיל