מורן,

אנחנו אוהבים אותך, ילדה.
עדינה ונעימה, רגישה ופתוחה...
כל-כך מהר הצטרפת, בפשטות ובטבעיות, אל משפחתנו.
חלק מגיל, חלק מאיתנו.

היית אור בליבו של גיל,
הכנסת בו רוגע שלא ידע.
על כך אנחנו מברכים אותך:
לכי בשלום לדרכך.
בני את חייך באושר.
וראי בנים לבניך,
ושלום על ישראל.

                              יעל ואבנר בדיחי.
אור ומורן