תחקיר


סיכום תחקיר נפילתו בקרב של סגן גיל בדיחי ז"ל בגזרת רמאללה ביום 13.3.2002

לידי משפחת סגן גיל בדיחי ז"ל


1. כללי:
     בתאריך 13.3.2002, בשעה 6:45 בבוקר לערך, במסגרת מבצע שנערך בגזרת רמאללה (שכונת א-טירה), נהרג סגן גיל בדיחי ז"ל,
     מ"מ טנקים מגדוד 46, כתוצאה מצרור יריות אשר נורה ממקור אש שלא זוהה. הכדור אשר פגע בגיל ז"ל, עבר מבעד חרך הצריחון
     בטנק בו היה, ופגע ישירות בראשו, בחלקו האחורי ימני. גיל ז"ל פונה לבית החולים "הדסה עין-כרם", שם נפטר מפצעיו.


2. השתלשלות האירועים:
     א. בתאריך 13.3.2002, בשעה 4:45 בבוקר, סיים את משימתו כוח מארב חי"ר שמוקם כ-100 מ' מערבית לצומת "ראש העיר"
         ברמאללה. עם תחילת התנועה חזרה, נפתחה לעבר הכוח אש ממבנה שולט הסמוך אליו.

     ב. בעקבות ירי זה, נקרא זוג טנקים לסייע לכוח החי"ר שהיה, כעמוד, בעמדה נשלטת. לעבר הצומת נע מ"מ 1, סגן גיל בדיחי ז"ל,
         עם הטנק שלו וטנק נוסף (1 א') שהצטרף אליו.

    ג. צוות החי"ר השיב באש ונחלץ, אולם מאחר ומדי פעם נורתה אש לא מדויקת לכיוון הכוחות, נשאר הכוח של גיל ז"ל במרחב הצומת,        על מנת לנסות ולאתר חמושים. פעולה זו שילבה כוח צלפים ותצפית שנועדה לפגוע בחמושים בפלסטינים.

     ד. משעה 5:00 עד שעה 6:45 לערך, סייר צמד הטנקים, בפיקודו של גיל ז"ל, בקטע שבין קו כוחותינו למרחב צומת "ראש העיר". מידי
         פעם נורתה לעבר הטנקים אש, על פי רוב, לא מדויקת.

     ה. בתנועה הרביעית של הכוח לעבר הצומת, נורה מימין צרור לעבר הטנק של גיל ז"ל. מפקד הטנק הנוסף (1 א') זיהה את הפגיעות
         בצידו הימני של הטנק שלפניו. אחת מן היריות היא שפגעה בגיל ז"ל, כאמור.


3. ממצאים נוספים שעלו מהתחקיר:
     א. במהלך הכניסות של הכוח עליו פיקד גיל ז"ל למרחב הצומת, לא בוצע ירי ע"י הטנקים עקב הקושי בזיהוי מקורות הירי.

     ב. במהלך הלחימה, נהגו מפקדי הטנקים בפלוגה לנוע במצב חרך (מצב שבו מכסה תא המפקד פתוח במעט ומאפשר שדה ראייה
         מינימאלי). עם זאת, במבצעים מסוימים, בהם נורתה אש רבה או הכרוכים בנסיעה בתוך המרחב הבנוי שממנו בוצע ירי, נהגו
         המפקדים לנוע עם מכסה סגור.

     ג. בעת הפגיעה, חבש גיל ז"ל קסדת ג'נטקס (לא ממוגנת). גיל ז"ל נפגע בחלק הימני של ראשו ולפי עדות המ"פ זוהה חור יציאה של
         קליע בקסדה.

     ד. בגזרת הגדוד בא-טירה לחמו 6 טנקים, בפעולה שנמשכה כ-72 שעות. סה"כ אותרו 4 פגיעות של קליעים בטנקים.


4. הטיפול הרפואי:
     א. גיל ז"ל פונה לאחור ע"י צוות הטנק עצמו, תוך שהוא מוכוון לאחור ע"י הטנק השני (1 א') שהיה מאחוריו.

     ב. הטיפול הראשוני שהוגש לגיל ז"ל כלל חבישה והעברה מהטנק לאחד הבתים.

     ג. מיד עם קבלת הידיעה בדבר פגוע ראש, הועברה לחטיבה דרישה למסוק. במקביל נוצר קשר עם הכוח במוצב "יד-יאיר", על מנת
         שזה יערך להנחתת המסוק.

     ד. האמבולנס הגדודי של גדוד "גפן" הוקפץ אל נקודת הפינוי. בהגיעו, מצא את גיל ז"ל חסר הכרה, נושם עצמאית אך לא בצורה
         אפקטיבית. נצפה חור כניסה בצד ימין של הגולגולת ונראה דם על פניו. בגיל ז"ל בוצעה הנשמה ואינטובציה, והוחל בהעברתו
         לנגמ"ש הפינוי.

     ה. בבדיקה, לאחר הפשטה חלקית, לא נמצאו פגיעות נוספות, ולא נמצא חור היציאה של הקליע.

     ו. גיל ז"ל הועלה על נגמ"ש הפינוי בליווי הרופא, החובש הגדודי ו-2 חובשי הפינוי, כאשר במהלך הדרך ביצע בו הצוות הנשמה.

     ז. הצוות הגיע למוצב "יד-יאיר", שם המתינו צוות רפואי (שכלל
         פראמדיקית ורופא – צוער מבה"ד 1) וצוות נט"ן טלמון (שכלל פראמדיק) באמבולנס ממוגן ירי שהוקפץ לנקודה.

     ח. גיל ז"ל, אשר היה בשלב זה מחוסר הכרה, העובר לאמבולנס הנט"ן הממוגן כאשר לצוות זה הצטרף הרופא הצוער.

     ט. הצוות יצא לכיוון היישוב דולב – נקודת המנחת המתואמת. מייד עם הגעתם לנקודה, נחת המסוק. לאחר בדיקתו של גיל ז"ל ע"י
         הרופא המוסק, הועלה גיל ז"ל על המסוק והועבר לבית החולים "הדסה עין-כרם".

     י. סגן גיל בדיחי ז"ל הגיע לחדר המיון במצב אנוש, ולאחר כשעתיים נפטר ונקבע מותו.

     יא. בסיכום התחקיר הרפואי צויין, כי מדובר במוות, שככל הנראה, לא ניתן היה למנועו, וכי פינוי הקצין משטח הלחימה אל בית
            החולים בתוך כשעה מרגע פציעתו, לאחר מתן טיפול מיטבי בשטח – ראוי לציון.


5. שגיאות:
     גיל ז"ל לא חבש קסדת ג'נטקס במיגון גבוה, למרות שסדר העדיפויות הנכון הוא לתיתה למפקדי הכלים. עם זאת, הודגש בתחקיר
     שבמקרה זה, אפילו קסדה ממוגנת לא הייתה מונעת את הפגיעה.


6. עיקרי המסקנות והלקחים בעקבות התחקיר הן כדלקמן:

     מסקנות:

     א. גיל ז"ל נפגע מכדור מתוך צרור שנורה לעבר הטנק שלו בעת שזה היה בתנועה. הכדור חדר מבעד לחרך הצריחון.

     ב. לא ניתן לקבוע בוודאות מהיכן ומאיזה טווח בוצע הירי על הטנק, וישנן 2 אפשרויות: האחת, שהירי בוצע מטווח 20 מ' מימין
         (ומאחור), והשניה, שהירי בוצע מימין, בטווח של כ-150 מ' מסביבה אחרת. מהתחקיר עולה כי כך או כך, ניתן לקבוע ברמת ביטחון          גבוהה, שהירי בוצע מהאזור הימני (מדרום).

     ג. הירי שבוצע לעבר הטנקים, במהלך הפעילות כולה, לא היה מדויק, זאת למרות שכמות הירי לעברם היתה הגדולה ביותר. ניתן
         להעריך כי צלפי האויב כלל לא ניסו לצלוף בטנקים אלא חיפשו את כוחות החי"ר, שכן הפגיעות בסביבות עמדות הצלפים והקלעים
         היו מדויקות מאוד, ואילו הירי שבוצע אל הטנקים היה על פי רוב ירי אוטומטי, לא מדוייק, בידיים מושטות אל מעל החומות
         ומעבר לפינות.

     ד. תהליך שרשרת הפינוי בוצע ללא דופי. גיל ז"ל טופל ע"י צוותים רפואיים שכללו רופאים, חובשים ופראמדיקים, ובסופו של דבר גם
         הוטס באמצעות מסוק לבי"ח.

     ה. צוותי הטנקים העידו שביטחונם העצמי היה גבוה יחסית, הן בשל העובדה, שהירי לא היה מדויק, והן משום שזו לא הפעם
         הראשונה שהיו נתונים תחת אש.

     ו. בתחקיר צויין, כי פלוגת "הבחורים" מגדוד 46 גילתה לאורך המבצע נחישות, נכונות וחתירה למגע (בערב שלפני כן הסתער טנק
         המ"פ על חוליית מחבלים שניסתה לירות פצצה נגד טנקים מסוג – R.P.G, פגע באנשי החוליה ודרס בזחליו את הנשק והפצצות).


     לקחים:
     א. בכניסה למגע עם אויב או בתנועה בתא שטח שמבוצע בו ירי באופן קבוע, חשוב מאוד כי מפקדי הטנקים ינועו עם מדף סגור (אסור
         להפוך לקח זה, כך נקבע, לפקודה אלא יש לתת בידיו של המפקד לקבוע, כי במצבים מסויימים תתנהל הלחימה בחרך פתוח,
         כשהדבר הכרחי)

     ב. יש לתכנן את שרשרת הפינוי כך שתישען ביסודה על הכוחות הרפואיים של המרחב.

     ג. יש לקבוע עדיפות לחבישת קסדות במינון גבוה ע"י מפקדי הטנקים, על פני שאר אנשי הצוות.


7. סיכום אלוף:
     בסיכומו, ציין אלוף פיקוד המרכז, כי מדובר באירוע כואב בו נפל סגן גיל בדיחי ז"ל במהלך פעילות מבצעית. האלוף הדגיש את
     העיקרון לפיו בשטחים פתוחים, אין צורך לסגור מדפים באופן אוטומטי, בעוד שבלב השטח הבנוי, נכון לסגור מדפים אך יש להותיר
     בידי המפקדים את שיקול הדעת.


8. סיכום
     בתאריך 13.3.2002, במהלך מבצע בגזרת רמאללה, נהרג סגן גיל בדיחי ז"ל, מ"מ טנקים בגד' 46, מצרור אשר נורה ממקור אש שלא
     זוהה. הכדור חדר מבעד לחרך צריחון הטנק בו נמצא היה גיל ז"ל, ופגע בראשו, בחלקו האחורי ימני. חרף הטיפול הרפואי בו, נפטר
     גיל ז"ל.

מפקדיו העידו כי לכל אורך תקופת הלחימה פעל סגן גיל בדיחי ז"ל במקצועיות ובנחישות תוך גילוי נכונות וחתירה למגע. סגן גיל בדיחי ז"ל, נפל מאש אויב במהלך לחימה ברמאללה. יהי זכרו ברוך!


גיל הירש, אל"מ
ק' אג"מ פקמ"ז
רמאללה מהתחקיר

רמאללה מהתחקיר