מכתבים על הקבר...

מכתבים אנונימיים שנמצאו על קברו של גיל


לגיל בדיחי ז"ל.

אני מנסה לדמיין מה יעבור לי בראש, כאשר אני אעמוד, לראשונה, מול קברך.

בראשי, התמונה לא אפשרית – מצבה צבאית, טרייה, עם השם שלך.

מה יהיה כתוב שם – "הוא היה גיבור", "קצין שריון בצה"ל", "נרצח ע"י מחבלים ברמאללה".

לא יהיה כתוב: "הוא היה חבר, אוהב טבע, ואוהב"

אז את זה, אני חייב להגיד. אני פספסתי את ההלוויה שלך. ועם זה קשה לי. אבל, הנני נפרד ממך עתה.

את זיכרונותינו אשמור, ועל אהבתך הראשונה גם.

למעני, תשמור על כולנו. אתגעגע אליך, ואתפלל...

למה. כבר אין תפילה, רק תקווה לנשמתך.

תודה על היותך, על חברתך ועל תרומתך המרבית למדינה ששנינו כל-כך אהבנו.

תודה,
ולהתראות. אמן