נשיא המדינה - משה קצב                  חבר הכנסת - אברהם בורג - יו"ר הכנסת לשעבר