נירניר צלצל לפני זמן מה וסיפר שגיל היה מ"מ שלו במקצועות. גיל נלחם שישאר. כשחזר לפלוגה , כשהיה ב"נועם" רצה לצאת לקורס קצינים. הושפע מגיל בעניין זה. דאג לחייליו כמו גיל, ועזר לחובש במסע, בתחילת המקצועות – כמו גיל...